2017-9-16-3
2017 16 Eylül (9) 3
ORCID Kullanımı
Üroonkoloji Bülteni - Üroonkoloji derneğinin süreli yayın organıdır.

Editörden

Editörden

(Bull Urooncol 2017; 16: -)

Orijinal Makale

Mesane Kanseri için İmmünoterapötik Potansiyele Sahip Mycobacterium Brumae Ekstresi Fraksiyonları

(Bull Urooncol 2017; 16: 70-76)

Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde Dosetaksel Kemoterapisinin Etkinliği: Tek Merkez Deneyimi

(Bull Urooncol 2017; 16: 77-80)

Primer Mesane Kanseri Tanısı Alan Hastaların Cinsiyet ve Yaş Farklılığının Patolojik Sonuçlara Etkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 81-85)

Pozitif Cerrahi Sınırın Uzunluğu ve Tümör Derecesinin Prostatektomi Sonrası Biyokimyasal Nükse Etkisi Var mıdır?

(Bull Urooncol 2017; 16: 86-91)

Derleme

İnsan Papilloma Virüsü ve Mesane Kanseri İlişkisi

(Bull Urooncol 2017; 16: 92-94)

Prostat Kanserinde; Üriner, Serum ve Doku Biyomarkerlerinde Yeni Gelişmeler Nelerdir?

(Bull Urooncol 2017; 16: 95-100)

Olgu Sunumu

Germ Hücreli Neoplazinin Nadir Bir Prezentasyonu: Persistan Müllerian Kanal Sendromu

(Bull Urooncol 2017; 16: 101-104)

Primer Adrenal Lenfoma: Olgu Sunumu

(Bull Urooncol 2017; 16: 105-107)
Anasayfa Arşiv Arama Menü